In april 2020 is er op SPNA locatie Kollumerwaard Bokashi en compost verstrooid, om deze twee toepassingen met elkaar te kunnen vergelijken m.b.t. hun eigenschappen en bijdrage aan bodem-vruchtbaarheid. De compost is hier aangevoerd en de bokashi is op locatie gemaakt met riet uit het lauwersmeergebied en met inzet van de baggingmachine. Dhr. Geert-Jan van der Burgt geeft een duidelijk uitleg over de proefopzet in de reportage. Bij vragen of interesse rondom deze toepassing, informeer gerust.
30-04-2020 Het inslurven van rode bieten met gehakseld stro.

05-12-19

Project op de proefboerderij SPNA te Kollumerwaard. Riet en drijfmest in geslurft. 

6 – 12 – 2019
Inslurven van riet met drijfmest in Niehove.

04 – 12 – 19 Het wordt weer koud en de bladeren vallen weer van de bomen dus tijd om daar weer wat moois van te maken. In de gemeente Leeuwarden hebben wij deze week al het verzamelde blad in een folie slurf geperst om er een mooie bodem verbeteraar van te maken. Dit wordt volgend jaar weer in de stad gebruikt als bodemvoeding voor de plantvakken.

19-11-2019 Op dinsdag 19 november is Bokashi gemaakt van materiaal afkomstig van Wetterskip Fryslan (slootmaaisel) aangevuld met voerresten en mest van melkveebedrijf Mts. Veenstra – Bakker uit Damwoude. Het materiaal wordt d.m.v. een mobiele bagging machine in een slurf geperst waarbij de toevoegingen zeeschelpenkalk, kleimineralen en Microferm worden toegedient tijdens het inslurfproces. Deze Bokashi is gemaakt in het kader van een 3 jarig wat door verschillende partijen wordt uitgevoerd. Dit materiaal zal worden uitgereden in het voorjaar van 2020 in het 3de proefjaar van dit project.

Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk Bokashi is als een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem.