19-11-2019 – Op dinsdag 19 november is Bokashi gemaakt van materiaal afkomstig van Wetterskip Fryslan (slootmaaisel) aangevuld met voerresten en mest van melkveebedrijf Mts. Veenstra – Bakker uit Damwoude. Het materiaal wordt d.m.v. een mobiele bagging machine in een slurf geperst waarbij de toevoegingen zeeschelpenkalk, kleimineralen en Microferm worden toegedient tijdens het inslurfproces. Deze Bokashi is gemaakt in het kader van een 3 jarig wat door verschillende partijen wordt uitgevoerd. Dit materiaal zal worden uitgereden in het voorjaar van 2020 in het 3de proefjaar van dit project.

Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk Bokashi is als een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem.